Services

RATANAPONGSAK SERVICE CO.,LTD.
บริษัท รัตนพงษ์ศักดิ์ เซอร์วิส จำกัด

ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยกสินค้า (Forklift) และบริการ ดังต่อไปนี้

นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่และแบตเตอรี่ของรถ forklift ทุกยี่ห้อ ทั้งระบบไฟฟ้า, แก๊ส และน้ำมัน

บริการตรวจเช็คสภาพ บำรุงรักษารถ forklift ทุกยี่ห้อ ทั้งระบบไฟฟ้า, แก๊ส และน้ำมัน ทั้งในและนอกสถานที่

จำหน่าย และบริการติดตั้ง(Service) อะไหล่รถยกสินค้าทั้งไฟฟ้า, แก๊ส และน้ำมัน

บริการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมแผงควมคุมวงจรไฟฟ้า

จำหน่ายรถยกสินค้า (มือสอง) ทั้งไฟฟ้า และน้ำมัน

จำหน่าย Handlift และ Handpallet พร้อมบริการอะไหล่ ซ่อมแซม ราคายุติธรรม

ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ รถยกสินค้าทั้ง ระบบไฟฟ้า, แก๊ส และน้ำมัน ฟรี

บริการงานซ่อม handpallet

บริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถสิบล้อ, รถบรรทุก, เครื่องยนต์ และเครื่องจักรหนักทุกชนิด