About Us

RATANAPONGSAK SERVICE CO.,LTD.
บริษัท รัตนพงษ์ศักดิ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท รัตนพงศักดิ์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจรถยกหรือโฟร์คลิฟท์ รถสิบล้อ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลหนักทุกชนิด ซึ่งโครงสร้างหลักของงานจะเน้นบริการ งานซ่อมรถโฟร์คลิฟท์, ซ่อมแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์, จำหน่ายอะไหล่โฟร์คลิฟท์, ยางตัน, ยางลม, สายไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่โฟร์คลิฟท์ เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ได้ขยายระบบการทำงานโดยการปรับปรุง Work Shop ที่ 188 หมู่ 4 ตำบล ตะพง อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับงานบริการให้กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น งานทำสีรถโฟร์คลิฟท์, การประกอบและการซ่อมบำรุง เป็นต้น

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นในงานบริการและทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ จะพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด